s-wifi

Home  /  Author : s-wifi

S-wifi chào mừng Ngày hội sách Sài Gòn 2015

On March 10, 2016, Posted by , In What news

Tồn tại trong ký ức của nhiều người vẫn là hình ảnh về đường sách Ðặng Thị Nhu, một con đường nhỏ dài chừng 200m, nối liền hai đường Ký Con và Calmette là những sạp chứa đầy sách, đối diện nhau qua một lối đi bộ. Nơi ấy người…

Our Partners

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Google Plus
Share On Youtube
Contact us
Hide Buttons