Free S-wifi ở Bệnh viện C Đà Nẵng

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Bệnh viện C Đà Nẵng ở 122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng ngàn người dùng.

Free S-wifi miễn phí Bệnh viện C Đà Nẵng được lắp cho 06 điểm phát ở các khu vực trong Khuôn viên Bệnh viên. Như vậy, với wifi miễn phí tại Bệnh viện C Đà Nẵng, S-wifi sẽ giúp cho bệnh nhân, thân nhân và cán bộ Bệnh viện C Đà Nẵng truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Bệnh nhân và người nhà có thể vào internet trong lúc chờ khám để xem tin tức, thông tin bệnh tình, trao đổi công việc, giải trí,… Từ đó, giảm tải căng thẳng cho bệnh nhân trong thời gian chờ đợi, hạn chế áp lực cho cán bộ y tế tại đây.