Free S-wifi tại Cafe Napoli

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Cafe Napoli ở địa chỉ 26 Chương Dương, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng cho Khách đến uống cà phê.

Free S-wifi miễn phí Cafe Napoli được phủ sóng bởi 02 điểm phát trong khu vực phục vụ của Quán. Với wifi miễn phí Cafe Napoli, S-wifi mong muốn giúp cho Nhân viên và Khách hàng của Quán truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.