Free S-wifi tại Cafe ẩm thực Thị Trấn Quán Lào Thanh Hóa

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Cafe Ẩm Thực thị trấn Quán Lào Thanh Hóa ở địa chỉ Khu 5, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa vào ngày 31/05/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng cho Khách đến uống cà phê.

Free S-wifi miễn phí Cafe Ẩm Thực thị trấn Quán Lào Thanh Hóa được phủ sóng bởi 02 điểm phát trong khu vực phục vụ của Quán. Với wifi miễn phí Cafe Ẩm Thực thị trấn Quán Lào Thanh Hóa, S-wifi mong muốn giúp cho Nhân viên và Khách hàng của Quán truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.