Free S-wifi tại Chợ Bà Chiểu

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Chợ Bà Chiểu ở địa chỉ 40 Diên Hồng, Phường 1, quận Bình Thạnh, TPHCM vào ngày 09/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng trăm tiểu thương và người dân trong khu vực.

Free S-wifi miễn phí Chợ Bà Chiểu được lắp 07 điểm phát wifi trong Khuôn viên Chợ. Với wifi miễn phí Chợ Bà Chiểu, S-wifi mong muốn giúp cho các tiểu thương và người dân trong khu vực truy cập internet dễ dàng, không mất phí, đời sống người dân cải thiện hơn. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.