Free S-wifi tại Chợ Nhị Thiên Đường

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Chợ Nhị Thiên Đường ở địa chỉ Đường Hoàng Minh Đạo, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM vào ngày 08/04/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng trăm tiểu thương và người dân trong khu vực.

Free S-wifi miễn phí Chợ Nhị Thiên Đường lắp cho các điểm như Sạp 131 Cổng Hoàng Minh, Sạp 109, Cổng chính Bùi Minh Trực, Ban Quản lý Chợ. Với wifi miễn phí Chợ Nhị Thiên Đường, S-wifi mong muốn giúp cho các tiểu thương và người dân trong khu vực truy cập internet dễ dàng, không mất phí, đời sống người dân cải thiện hơn. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.