Free S-wifi tại Chợ Phạm Văn Hai

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Chợ Phạm Văn Hai ở địa chỉ 128 Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh vào ngày 11/07/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng trăm tiểu thương và người dân trong khu vực.

Free S-wifi miễn phí Chợ Phạm Văn Hai được lắp 08 điểm phát wifi trong Khuôn viên Chợ. Với wifi miễn phí Chợ Phạm Văn Hai, S-wifi mong muốn giúp cho các tiểu thương và người dân trong khu vực truy cập internet dễ dàng, không mất phí, đời sống người dân cải thiện hơn. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.