Free S-wifi tại Chợ Tân Định

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Chợ Tân Định ở địa chỉ 48 Mã Lộ, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh vào ngày 12/08/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng trăm tiểu thương và người dân trong khu vực.

Free S-wifi miễn phí Chợ Tân Định được lắp 07 điểm phát wifi trong Khuôn viên Chợ. Với wifi miễn phí Chợ Tân Định, S-wifi mong muốn giúp cho các tiểu thương và người dân trong khu vực truy cập internet dễ dàng, không mất phí, đời sống người dân cải thiện hơn. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.