Free S-wifi tại Chợ Trần Hữu Trang

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Chợ Trần Hữu Trang ở địa chỉ 84C Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh vào ngày 06/07/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng trăm tiểu thương và người dân trong khu vực.

Free S-wifi miễn phí Chợ Trần Hữu Trang được lắp 05 điểm phát wifi trong Khuôn viên Chợ. Với wifi miễn phí Chợ Trần Hữu Trang, S-wifi mong muốn giúp cho các tiểu thương và người dân trong khu vực truy cập internet dễ dàng, không mất phí, đời sống người dân cải thiện hơn. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.