Free S-wifi tại Chợ Xóm Củi

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Chợ Xóm Củi ở địa chỉ Đường Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Tp.HCM vào ngày 23/04/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của hàng trăm tiểu thương và người dân trong khu vực.

Free S-wifi miễn phí Chợ Xóm Củi lắp cho các điểm như Sạp 50&51, Sạp 141, Sạp 18, Cổng Chính Chợ. Với wifi miễn phí Chợ Xóm Củi, S-wifi mong muốn giúp cho các tiểu thương và người dân trong khu vực truy cập internet dễ dàng, không mất phí, đời sống người dân cải thiện hơn. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.