Free S-wifi tại Đại học Giao Thông Vận tải Cơ sở 2

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Đại học Giao Thông Vận tải Cơ sở 2 ở địa chỉ 450 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh vào ngày 29/05/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Đại học Giao Thông Vận tải Cơ sở 2 được phủ sóng bởi 18 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Đại học Giao Thông Vận tải Cơ sở 2, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.