Free S-wifi tại Đại học Tây Nguyên

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Đại học Tây Nguyên ở địa chỉ 567 Lê Duẩn, Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vào ngày 07/05/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Đại học Tây Nguyên lắp cho các điểm như Khu Bệnh viện (04 điểm phát), Dãy phòng học Trệt (06 điểm phát), Phòng học dãy nhà 2 (05 điểm phát) và Phòng học dãy nhà 3 (05 điểm phát). Với wifi miễn phí Đại học Tây Nguyên, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.