Free S-wifi tại Hà Nội Paragon Hill Resort

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Hà Nội Paragon Hill Resort ở địa chỉ Thôn Muồng Cháu, Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội vào ngày 06/07/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng cho Khách đến tham quan.

Free S-wifi miễn phí Hà Nội Paragon Hill Resort được phủ sóng bởi 09 điểm phát trong khu vực phục vụ của Resort. Với wifi miễn phí Hà Nội Paragon Hill Resort, S-wifi mong muốn giúp cho Nhân viên và Khách tham quan truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí khi tham quan vui chơi tại Resort.