Free S-wifi tại Học viện Hàng Không Việt Nam

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Học viện Hàng Không Việt Nam ở địa chỉ 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh vào ngày 22/07/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Học viện Hàng Không Việt Nam được phủ sóng bởi 06 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Học viện Hàng Không Việt Nam, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.