Free S-wifi tại Khu du lịch Suối Tiên

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Lễ Hội Trái Cây – Khu du lịch Suối Tiên ở địa chỉ 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh vào ngày 31/05/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng cho Khách đến tham quan.

Free S-wifi miễn phí Lễ Hội Trái Cây – Khu du lịch Suối Tiên được phủ sóng bởi 16 điểm phát trong khu vực phục vụ của Lễ hội. Với wifi miễn phí Lễ Hội Trái Cây – Khu du lịch Suối Tiên, S-wifi mong muốn giúp cho Nhân viên và Khách tham quan truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí khi tham quan Lễ hội.