Free S-wifi tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam ở địa chỉ 431 Hùng Vương, Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam được phủ sóng bởi 04 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.