Free S-wifi tại Trường Cao Đẳng Điện Lực

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Cao Đẳng Điện Lực ở địa chỉ 554 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh vào ngày 22/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Trường Cao Đẳng Điện Lực được phủ sóng bởi 05 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Trường Cao Đẳng Điện Lực, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.