Free S-wifi tại Trường Cao Đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Cao Đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III ở địa chỉ 73 Văn Cao, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh vào ngày 29/05/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Trường Cao Đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III được phủ sóng bởi 05 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Trường Cao Đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.