Free S-wifi tại Trường Đại học Luật Hà Nội

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Đại học Luật Hà Nội ở địa chỉ 87 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội vào ngày 06/07/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Trường Đại học Luật Hà Nội được phủ sóng bởi 21 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Trường Đại học Luật Hà Nội, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.