Free S-wifi tại Trường Đại học Sài Gòn Cơ sở Ngô Thời Nhiệm

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Đại học Sài Gòn Cơ sở Ngô Thời Nhiệm ở địa chỉ 20, Ngô Thời Nhiệm, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 07/08/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Trường Đại học Sài Gòn Cơ sở Ngô Thời Nhiệm được phủ sóng bởi 02 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Trường Đại học Sài Gòn Cơ sở Ngô Thời Nhiệm, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.