Free S-wifi tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng ở địa chỉ 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng được phủ sóng bởi 14 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.