Free S-wifi tại Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế ở địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Huế vào ngày 22/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường.

Free S-wifi miễn phí Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế được phủ sóng bởi 12 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi miễn phí Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và sinh viên của Trường truy cập internet dễ dàng, không mất phí. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi.