Free S-wifi tại UBND Quận Tân Phú

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại UBND Quận Tân Phú ở địa chỉ 560 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh vào ngày 22/08/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ và người dân trong khu vực.

Free S-wifi miễn phí UBND Quận Tân Phú được lắp 02 điểm phát wifi trong Khuôn viên Ủy ban. Với wifi miễn phí UBND Quận Tân Phú, S-wifi mong muốn giúp cho các cán bộ và người dân trong khu vực truy cập internet dễ dàng, không mất phí, đời sống người dân cải thiện hơn. Đặc biệt, mọi người có điều kiện kết nối internet tìm hiểu thông tin xã hội, kiến thức, nâng cao trình độ hay đơn giản để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.