Category: Hoạt động S-wifi

Free S-wifi tại Trường Đại học Y Dược Huế

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Đại học Y dược Huế ở địa chỉ 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP.Huế vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường. Free S-wifi miễn phí Trường Đại học Y dược Huế được phủ sóng bởi 19 điểm phát trong khuôn viên Trường. Với wifi …

Free S-wifi tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam ở địa chỉ 431 Hùng Vương, Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường. Free S-wifi miễn phí Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam được phủ sóng bởi …

Free S-wifi tại Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Nam

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam ở địa chỉ 49 Nguyễn Du, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường. Free S-wifi miễn phí Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được phủ sóng bởi 20 điểm phát trong …

Free S-wifi tại Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu CS3

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu CS3 ở địa chỉ 951 Bình Giã, Phường 10, Tp.Vũng Tàu vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường. Free S-wifi miễn phí Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu CS3 được phủ sóng bởi 06 điểm phát trong khuôn …

Free S-wifi tại Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu CS2

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu CS2 ở địa chỉ 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Tp.Vũng Tàu vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường. Free S-wifi miễn phí Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu CS2 được phủ sóng bởi 08 điểm phát trong …

Free S-wifi tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

S-wifi đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng wifi miễn phí (Free S-wifi) tại Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật ở địa chỉ 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh vào ngày 30/06/2019, phục vụ nhu cầu sử dụng các cán bộ và sinh viên của Trường. Free S-wifi miễn phí Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật được phủ sóng bởi 05 điểm phát …