[Hướng dẫn] Cách đổi tên sóng wifi (SSID) cho địa điểm

Home / Wifi plus / Cloud wifi plus / [Hướng dẫn] Cách đổi tên sóng wifi (SSID) cho địa điểm

[Hướng dẫn] Cách đổi tên sóng wifi (SSID) cho địa điểm

On December 7, 2016, In Cloud wifi plus

Sau khi lắp ráp thiết bị Wifi Plus, tên sóng wifi mặc định tại địa điểm sẽ là Free S-wifi. Chủ địa điểm có thể giữ nguyên tên này và thông báo với khách hàng của mình, hoặc để thuận tiện hơn cho việc quản lý cũng như dễ dàng hơn cho người truy cập, chủ địa điểm có thể đổi tên sóng wifi theo tên quán hay bất kỳ tên nào khác theo ý muốn của mình.

Thao tác đổi tên khá đơn giản theo các bước dưới đây:

s1

s2

s3

s4

Đến đây thì tên sóng wifi mới đã được cập nhật, người dùng có thể truy cập vào ngay lập tức!

Share This!
Share On Youtube
Contact us

Our Partners

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Google Plus
Share On Youtube
Contact us
Hide Buttons