Saigon View

Home / Khách hàng / CAFÉ/RESTAURANT / Saigon View

Saigon View

On June 5, 2017, In CAFÉ/RESTAURANT

S-WIFI thi công, lắp đặt đường truyền internet và dịch vụ wifi marketing

Khách hàng: Saigon Viêu

Khu vực: TP.HCM

Saigon Viêu chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí và karaoke với hình thức đa dạng, phong phú.

 

Share This!
Share On Youtube
Contact us

Our Partners

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Google Plus
Share On Youtube
Contact us
Hide Buttons