Saigon View

S-WIFI thi công, lắp đặt đường truyền internet và dịch vụ wifi marketing

Khách hàng: Saigon Viêu

Khu vực: TP.HCM

Saigon Viêu chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí và karaoke với hình thức đa dạng, phong phú.