Category: Wifi Marketing

S-wifi – A new pathway to digital era through Wifi solutions

S-wifi có thể giúp gì cho việc kinh doanh của bạn? Để những thông tin bạn muốn khách hàng biết ở nơi họ sẽ thấy nó. Sự bùng nổ công nghệ di động cho phép bạn truyền tải nhiều thông tin hơn đến khách hàng . Đưa nội dung đến các  hệ thống điện thoại di động có thể giúp bạn quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện chia …